Xinca - Nufarm Denmark

Xinca

Anbefalinger

Afgrøde
Ukrudt
Dosering (l/ha)
Behandlingstidpunkt
Bemærkninger
Majs
Pengeurt, amarant, vejpileurt, fersken pileurt, brandbæger, melde- og gåsefodarter, sort natskygge, rød tvetand, spildraps, skræppe, ærenpris
0,95
DC 12-16
Max 1 beh. pr. vækstår. Behandlingsfrist 60 dage


Godkendt
Anvendelsesområde
Off-label godkendelse
Godkendelse af Xinca til mindre anvendelse for bekæmpelse af ukrudt i kapaløg, skalotteløg og hvidløg.

For detaljerede oplysninger:
Xinca -
https://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=50996