Cliness - Nufarm Benelux

Cliness is een breedwerkend totaal onkruidbestrijdingsmiddel, zonder bodemwerking.

  • Toelatingsnummer: 13286N
  • Onder hekwerken en afrasteringen.
  • Op tijdelijk onbeteeld land uitgezonderd op sloottaluds.
  • In beplantingen; voor de opkomst of het planten van gewassen in sier- en moestuin, alsmede voor de inzaai van gazons.
  • Als middel ter behandeling van stobben van afgezaagde bomen en struiken ter vermijding van nieuwe uitloop.
  • Voor niet-professioneel gebruik
  • Verpakkingen: 20 x 500ml en 4 x 5LEtiket
Veiligheidsinformatieblad
Folders
Productfolder