Produkter - Nufarm Sweden

GONDOR – för bättre precision i växtskyddsarbetet

Gondor broschyr (PDF 230 KB)

Gondor är ett tillsatsmedel som används för att förbättra prestandan av växtskyddsmedlen. Gondor har flera positiva egenskaper som underlättar växtskyddsarbetet.

Genom att kombinera flera olika verksamma ämnen är Gondor optimerad för att växtskyddsarbetet ska bli så bra som möjligt.

Gondor består av följande ämnen som ger dessa olika egenskaper till sprutvätskan:


Non- joniskt vätmedel:
Minskar ytspänningen i sprutvätskan vilket ger en bättre täckning på bladet.

Soja methyl ester: Bidrar till att minska ytspänningen i sprutvätskan samt atgt förbättra upptaget av sprutvätskan i plantan, vilket ger en säkrare och snabbare effekt.

Lecithin: Förbättrrar upptaget av sprutvätskan, transporten av densamma så att både effekt och prestanda hos sprutvätskan blir förbättrad. Lecithinet bidrar även till optimering av sprutduschens droppstorlek. Genom att optimera droppstorleken minskar mängden små droppar som försvinner genom avdunstning eller avdrift, samt de stora dropparna som försvinner genom avrinning från bladytan.


Gondors Kemiska sammansättning

Unika fördelar med Gondor  • 25% mindre vindavdrift
  • Bättre vidhäftning på bladet
  • Bättre regnfasthet
  • Minskad risk för skada på känsliga grödor
  • Bättre blandbarhet
  • Förbättrat upptag i plantan
  • Möjlighet att sänka vattenvolymen per hektar
  • Fler spruttimmar

  • Dosering: 0,25% av total sprutvätska/ha (100 l vatten /ha = 2,5 dl Gondor/ha)


Gondor broschyr (PDF 230 KB)