• HEM
print Print

HEM - Nufarm Sweden

Välkommen till NufarmHur mycket vet du om vilka Nufarm är och vad vi står för.
Vi vill gärna ge er en lite inblick i vad Nufarm står för och vad vi gör.
Klicka på filmikonen nedan och lär dig lite mer om vad Nufarm är

Nufarm jobbar ständigt med att utveckla nya produkter och lösningar för lantbruket.
Senaste produkterna tillgängliga för den Svenska marknaden, är ett inovativt insektsmedel med bra egenskaper för användaren,
Kaiso Sorbie.
Samt ett ogräsmedel för kontroll av örtogräs stråsäd, Alliance.
Förnyat godkännande för MCPA produkterna.Nufarm fick under slutet av 2012 förnyat godkännande för MCPA produkterna. Dessa är Nufarm MCPA 750, MCPA 750, Hormotex 750.

I det nya godkännandet från, december 2012, får MCPA produkterna användas i odling av all typ av stråsäd och i insådd av gräs och/eller rödklöver i stråsäd. I stråsäd är användning tillåten en gång/år med upp till 1l/ha. I stråsäd med insådd en gång/år med upp till 0,6l/ha.
En annan viktig förändring är att MCPA produkterna kan användas vid bekämpning av rotogräs, såsom tistel. Alla MCPA produkterna kan användas fram till flaggbladet är fullt utvecklat, DC 39. För ytterligare information se under rubriken Produkter och MCPA eller

klicka här

.