Produkter - Nufarm Sweden

MCPA produkterMCPA 750

|

Nufarm MCPA 750Förnyat godkännande för MCPA produkterna.Nufarm fick under slutet av 2012 förnyat godkännande för MCPA produkterna. Dessa är Nufarm MCPA 750, MCPA 750, Hormotex 750.

I det nya godkännandet från, december 2012, får MCPA produkterna användas i odling av all typ av stråsäd och i insådd av gräs och/eller rödklöver i stråsäd. I stråsäd är användning tillåten en gång/år med upp till 1l/ha. I stråsäd med insådd en gång/år med upp till 0,6l/ha.
En annan viktig förändring är att MCPA produkterna kan användas vid bekämpning av rotogräs, såsom tistel. Alla MCPA produkterna kan användas fram till flaggbladet är fullt utvecklat, DC 39. För detaljer se nedan.


Rekommendationer:


Gröda


Ogräs


Dos (l/ha)


Behandlingstidpunkt


Höstvete, höstkorn, råg och rågvete
Mot örtogräs och rotogräs
1,0 liter
DC 30-39
Vårvete, vårkorn och havre
Mot örtogräs och rotogräs
1,0 liter
DC 23-39
Höststråsäd med insådd av rödklöver eller gräs
Mot örtogräs och rotogräs
0,6 liter
DC 30-31
Vårstråsäd med insådd av rödklöver eller gräs
Mot örtogräs och rotogräs
0,6 liter
DC 23-31

MCPA med den nya dosen är fortsatt den bästa lösningen för bekämpning av tistel i stråsäd, både som ren produkt och i tankblandning med i första hand CDQ SX men även Express 50 SX, Harmony Plus 50 SX och Balance SX.