Om Nufarm
print Print

Om Nufarm - Nufarm Sweden

Nufarms uppdragNufarm Limited tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av växtskyddsmedel.

Vårt uppdrag är att möta alla berörda parters intressen på ett sätt som visar att vi bryr oss om:
• tillväxt och framgång för verksamheten,
• välbefinnandet hos våra medarbetare,
• miljön och de samhällen där vi verkar;
• våra kunder och leverantörer, och
• rykte och prestanda av våra produkter och tjänster.