print Print

Produkter - Nufarm Sweden

ProdukterNufarm är ett Australienskiskt växtskyddsföretag som etablerat sig på den Svenska marknaden år 2010. Innan 2010 gick försäljning och rådgivning via samarbete med andra företag på den Nordiska marknaden.

Globalt är Nufarm världsledande på fenoxisyror vilket är en av hörnstenarna i Nufarms produktportfölj. Fenoxisyrorna är en viktig del i en strategi för att motverka evetuell resistens inom ett hållbart lantbruk.

Nufarm Norden arbetar med att utveckla växtskyddslösningar som passar den Svenska och Nordiska förhållanderna. Vi arbetar inom alla produktsegment så som ogräsmedel, svampmedel och insektsmedel. Vi arbetar även inom betningsmedel och produkter för trädgårdsproduktion och plantskolor.

I menyn till vänster finns etiketter samt säkerhetsdatablad till våra produkter.